You are currently browsing posts tagged ‘technologia’

Nowoczesne Metody Fermentacji w Piekarstwie

posted in: Szkoły (Tags: , ) - Możliwość komentowania Nowoczesne Metody Fermentacji w Piekarstwie została wyłączona

SEMINARIUM SZKOLENIOWE W ŁODZI

bakerW dniu 24 września 20013 roku w Instytucie Technologii i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej odbyło się Seminarium Szkoleniowe, którego temat brzmiał „Nowoczesne Metody Fermentacji w Piekarstwie”. Trzon tematyczny spotkania oscylował wokół zagadnienia przekształceń w branży piekarskiej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Program szkolenia zawierał część teoretyczną jak również zajęcia laboratoryjne. W ramach części teoretycznej odbyło się szereg wykładów opracowanych przez naukowców Politechniki Łódzkiej:
1. „Znaczenie surowców piekarskich w produkcji pieczywa”
dr n .t. Danuta Sucharzewska ,
2. „Biologiczne metody produkcji pieczywa – szanse zdrowotne i ekonomiczne”
dr hab. Prof. nadzw. P.Ł. Magdalena Włodarczyk,
3. „Mikrobiologiczne wymagania stawiane surowcom i warunkom produkcji w nawiązaniu do przepisów dostosowawczych unii europejskiej”
dr hab. Prof. nadzw. P.Ł. Zofia Żakowska,
4. „O możliwościach suplementacji pieczywa na rzecz podniesienia jego wartości dietetycznej i odżywczej”
dr hab. Prof. nadzw. P.Ł. Wojciech Ambroziak.

Ponadto zrealizowano cykl zajęć laboratoryjnych , których celem było zapoznanie uczestników ze sposobami przygotowania żurków wyprowadzonych z zaczątku piekarskiego oraz przeprowadzenie pomiaru kwasowości metodą miareczkowania. Uczestnicy seminarium mieli za zadanie prześledzić całość procesu technologicznego, od nastawienia zakwasu po gotowy produkt, przy pełnej kontroli jego parametrów (dynamika ukwaszania w zależności od temperatury, pomiary kwasowości z uwzględnieniem konduktancji, zmiany w wartościach pH środowiska).
Część laboratoryjną przypieczętowano wypiekami przygotowując ciasta chlebowe metodą:

bezpośrednią (żur – ciasto)
trójfazową (żur- kwas – ciasto)
Wypieki dokonane na bazie zaczątku BioStarPlus oceniono jako produkt bardzo dobrej jakości ze wskazaniem na najwyższą jakość chleba .
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał imienny dyplom ukończenia Seminarium Szkoleniowego oraz komplet szczepionki „BioStarPlus”, o której niezaprzeczalnych zaletach wszyscy piekarze mogli przekonać się empirycznie.

Podobne szkolenia odbywać się będą w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Ewentualny akces należy zgłosić telefonicznie w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej lub siedzibie firmy „BioStarPlus” Sp. z o. o.

Czujnik czadu – niezbędny element bezpiecznego domu

posted in: Produkty (Tags: , ) - Możliwość komentowania Czujnik czadu – niezbędny element bezpiecznego domu została wyłączona

czujnikNa zatrucie tlenkiem węgla jesteśmy narażeni nie tylko gdy spalamy w piecu węgiel, ogrzewając mieszkanie, ale także gdy korzystamy z piecyka łazienkowego do podgrzewania wody, kominka, kozy czy kuchenki gazowej. Stajemy się zagrożeni w momencie, gdy przewody wentylacyjne odprowadzające spaliny i dym są zatkane, gdy zaklejone są kratki wentylacyjne oraz są zbyt szczelne okna, gdy urządzenia grzewcze są nieszczelne lub gdy uszkodzone są ich połączenia z kominem, a także gdy dostarczana jest za mała ilość świeżego powietrza z zewnątrz do paleniska.

Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną powstania czadu, cichego zabójcy. Jest on tak bardzo niebezpieczny głównie przez to, że nie możemy go wyczuć żadnym naszym zmysłem, gdyż jest bezbarwny, bezwonny i bezsmakowy. Gdy oddychamy nim przez chwilę, zaczyna nas początkowo boleć głowa, potem czujemy mdłości i jeśli w tym momencie nie zareagujemy i nie wyjdziemy z pomieszczenia, to za kilkanaście minut może już być za późno – następuje zatrzymanie akcji serca i śmierć. READ MORE