Formy współczesnej rozrywki

posted in: Szkoły

Dawno minęły czasy kiedy każda społeczność miała ograniczony dostęp do dóbr kulturalnych, które w dużej mierze decydowały o rozwoju ludzkiej cywilizacji. Każda społeczność w zależności od korzeni kulturalnych, z których się wywodzi oczekiwała innego rodzaju rozrywki, która stymulowała jej członków do dalszego rozwoju i poznawania zawiłości ludzkiej natury. W minionych epokach zazwyczaj rozrywka dostępna była jedynie dla określonego stanu społecznego. Jej przejawem była najczęściej sztuka teatralna lub występ nadwornych muzyków. Obcować z nią mogły nie tylko majętne rody ale światli członkowie społeczeństwa, których najważniejszym celem był dynamiczny rozwój kultury. W czasach współczesnych każdy człowiek bez względu na to z jakiej wywodzi się społeczności ma ogólny dostęp do wytworów ogólnoświatowej kultury co ma znaczny wpływ na zwiększenie społecznej świadomości i dążenie do realizacji nawet najskrytszych marzeń. Liczne kina, teatry, biblioteki to nie wszystkie miejsca, w których możemy uczestniczyć w tworzeniu wszelkiego rodzaju sztuki. Nawet ogólnie dostępna sieć internetowa staje się miejscem spotkań kulturalnych. Poznanie kultury inspiruje każdą jednostkę społeczną do doskonalenia się i kontynuowania procesu poznawczego co globalnie wpływa na ogólny rozwój ludzkiej cywilizacji.


This entry was posted on at and is filed under Szkoły. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.