Nowoczesne Metody Fermentacji w Piekarstwie

posted in: Szkoły

SEMINARIUM SZKOLENIOWE W ŁODZI

bakerW dniu 24 września 20013 roku w Instytucie Technologii i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej odbyło się Seminarium Szkoleniowe, którego temat brzmiał „Nowoczesne Metody Fermentacji w Piekarstwie”. Trzon tematyczny spotkania oscylował wokół zagadnienia przekształceń w branży piekarskiej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Program szkolenia zawierał część teoretyczną jak również zajęcia laboratoryjne. W ramach części teoretycznej odbyło się szereg wykładów opracowanych przez naukowców Politechniki Łódzkiej:
1. „Znaczenie surowców piekarskich w produkcji pieczywa”
dr n .t. Danuta Sucharzewska ,
2. „Biologiczne metody produkcji pieczywa – szanse zdrowotne i ekonomiczne”
dr hab. Prof. nadzw. P.Ł. Magdalena Włodarczyk,
3. „Mikrobiologiczne wymagania stawiane surowcom i warunkom produkcji w nawiązaniu do przepisów dostosowawczych unii europejskiej”
dr hab. Prof. nadzw. P.Ł. Zofia Żakowska,
4. „O możliwościach suplementacji pieczywa na rzecz podniesienia jego wartości dietetycznej i odżywczej”
dr hab. Prof. nadzw. P.Ł. Wojciech Ambroziak.

Ponadto zrealizowano cykl zajęć laboratoryjnych , których celem było zapoznanie uczestników ze sposobami przygotowania żurków wyprowadzonych z zaczątku piekarskiego oraz przeprowadzenie pomiaru kwasowości metodą miareczkowania. Uczestnicy seminarium mieli za zadanie prześledzić całość procesu technologicznego, od nastawienia zakwasu po gotowy produkt, przy pełnej kontroli jego parametrów (dynamika ukwaszania w zależności od temperatury, pomiary kwasowości z uwzględnieniem konduktancji, zmiany w wartościach pH środowiska).
Część laboratoryjną przypieczętowano wypiekami przygotowując ciasta chlebowe metodą:

bezpośrednią (żur – ciasto)
trójfazową (żur- kwas – ciasto)
Wypieki dokonane na bazie zaczątku BioStarPlus oceniono jako produkt bardzo dobrej jakości ze wskazaniem na najwyższą jakość chleba .
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał imienny dyplom ukończenia Seminarium Szkoleniowego oraz komplet szczepionki „BioStarPlus”, o której niezaprzeczalnych zaletach wszyscy piekarze mogli przekonać się empirycznie.

Podobne szkolenia odbywać się będą w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Ewentualny akces należy zgłosić telefonicznie w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej lub siedzibie firmy „BioStarPlus” Sp. z o. o.

Drobne ogłoszeniaSerwis ogłoszeniowy

This entry was posted on at and is filed under Szkoły (Tags: , ). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Ogłoszeniowy serwis