You are currently browsing posts tagged ‘szkolenia’

Szkolenia zawodowe szansą na rozwój

posted in: Szkoły (Tags: , ) - Możliwość komentowania Szkolenia zawodowe szansą na rozwój została wyłączona

szkoleniaDrogi czytelniku z pewnością zastanawiasz się jak podnieść własne kwalifikacje zawodowe aby przede wszystkim być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Otóż szczególnie zainwestuj w swój rozwój, jaki mogą ułatwić Ci szkolenia unijne. Lecz pamiętaj, że zwykle przeszkodą do podnoszenia swoich własnych kwalifikacji jest również brak możliwości zainwestowania bardzo wysokich kwot na szkolenia. Tymczasem okazuje się, że wiele osób może skorzystać z programu jaki oferuje szkolenia unijne, które są zupełnie darmowe, a wiec są one zazwyczaj pokrywane poprzez Unię Europejską bądź finansowane w pewnym ich zakresie. Otóż takie szkolenia zawodowe to bardzo szeroka oferta dla przedstawicieli bardzo wielu zawodów, którzy przede wszystkim mogą z powodzeniem skorzystać z takiego kursu. Warto też podkreślić, że szkolenia to również przepustka do poprawienia swojej własnej pozycji zawodowej, jest to również wielka sposobność do najwyższego ugruntowania wiedzy, co z pewnością zostanie tez zauważone przez wielu pracodawców. Warto jest wiedzieć, iż osoba, która wykazuje w swoim CV pozycje świadczące o ukończeniu kursów dokształcających lub poszerzających kwalifikacje są bardziej cenione, jak również znacznie szybciej pną się one po szczeblach kariery zawodowej. Natomiast wielu osobom przedsiębiorczym, skoncentrowanym na poszerzaniu wiedzy, oraz mnóstwo umiejętności łatwiej jest znaleźć dobrze płatną pracę.

Kto organizuje szkolenia zawodowe?

W Polsce szkolenia zawodowe mogą być organizowane przez różne podmioty, w zależności od rodzaju szkolenia i branży. Niektóre z najczęściej występujących podmiotów organizujących szkolenia zawodowe w Polsce to:

 1. Ministerstwo Edukacji i Nauki, które ma w swojej strukturze Centra Kształcenia Praktycznego i Centra Kształcenia Ustawicznego.
 2. Urzędy Pracy, które oferują różne szkolenia i kursy zawodowe dla bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy.
 3. Izby Rzemieślnicze, które organizują kursy i szkolenia dla przedsiębiorców oraz pracowników z branży rzemieślniczej.
 4. Fundacje i organizacje pozarządowe, które zajmują się kształceniem i szkoleniami zawodowymi w różnych dziedzinach.
 5. Prywatne ośrodki szkoleniowe i szkoły, które oferują kursy i szkolenia zawodowe w różnych branżach i dziedzinach.

Wszystkie te podmioty mają na celu poprawę kwalifikacji zawodowych osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji i umiejętności w danym zawodzie.

Naucz się sprzedawać

posted in: Szkoły (Tags: , ) - Możliwość komentowania Naucz się sprzedawać została wyłączona

sprzedawcaSzkolenia sprzedażowe prowadzone są po to, aby pracownicy mogli skuteczniej rozmawiać z klientami. Każdy z takich kursów – bez względu na formę, w jakiej jest prowadzony – obejmuje kilka elementów.

Sprzedawca, aby działać skutecznie, musi umieć rozpoznać nastrój, oczekiwania i wymagania klienta. Odpowiednia kultura osobista oraz umiejętność negocjacji są „narzędziami”, które pozwalają zwiększyć efektywność sprzedaży. Oczywiście na każdym szkoleniu kursanci poznają przykładowe techniki sprzedaży, oraz warianty zmian, jakie należy wprowadzić w scenariuszu rozmowy i budowy relacji, aby potencjalny klient czuł się usatysfakcjonowany.

W szkoleniach sprzedażowych bardzo ważny jest aspekt samokształcenia: sprzedający musi posiadać zdolność błyskawicznego rozpoznania swoich słabych i mocnych stron, dzięki czemu nauczy się we własnym zakresie modyfikować istniejące scenariusze oraz tworzyć nowe. Ważne jest również, by nauczył się dostosowania stylu wypowiedzi, języka oraz sposobu prezentacji oferty w zależności od oczekiwań klienta.

Ze względu na tak rozległy zakres, szkolenia sprzedażowe są w istocie kursami obejmującymi zagadnienia nie tylko z zakresu handlu, ale także psychologii, negocjacji czy kreatywności. Dopiero poprawa funkcjonowania we wszystkich tych obszarach może ze sprzedawcy uczynić osobę skutecznie realizującą swoje obowiązki. Co ważne – szkolenia sprzedażowe mają zwykle budowę modułową, więc pracownicy mogą kształcić się w wybranych zakresach, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Szkolenia unijne, tani dostęp do fachowej wiedzy

posted in: Szkoły (Tags: , ) - Możliwość komentowania Szkolenia unijne, tani dostęp do fachowej wiedzy została wyłączona

Rozkwit wielu różnorakich ofert, kursów, jak również wielu prywatnych szkół przytłoczył nieco pracodawców. Bardzo drogie jak na te czasy szkolenia zawodowe zazwyczaj proponowane przez wielu trenerów personalnych, wszystkie korporacje proponujące wyłożenie wiedzy, kojarzą się zazwyczaj z bardzo wysokimi kosztami. Tak też warto więc skorzystać z wielu odpowiednich dla nas samych możliwości jakie dają szkolenia unijne. Zatem bardzo tez istotną różnicą jest tutaj brak bardzo wysokich kosztów za odbycie szkolenia. Dlatego tez fundusz unijny finansuje w całości lub też w części kurs. Lecz pamiętajmy, że zazwyczaj wszystko zależy od jego rodzaju, jak również znacznej długości trwania itd. Natomiast bardzo wielu pracodawców również bardzo chętnie wysyła na tego typu szkolenia zawodowe swoich podwładnych. Zatem jeżeli słuchacz otrzymuje wiedzę za małe pieniądze, jak również całkowicie darmowo, t wtedy właściciel firmy nie boi się przesadnie o szybką stratę wartościowego pracownika. Bardzo wielu pracodawców do tej pory stroniło od inwestowania w podwładnego, gdyż zawsze istnieje znacznie większe ryzyko przejęcia go przez konkurencyjną firmę. Taki właśnie model finansowany z wielu środków unijnych, te obawy znacznie skraca. Pamiętajmy też, że warto wysłać pracownika na kurs poszerzający jego wiedzę, jak również umiejętności bez znacznych obaw o finanse naszej firmy.

Weźmy np. kurs dla instruktorów nauki jazdy

Aby zostać instruktorem nauki jazdy musisz:

 • mieć średnie wykształcenie,
 • mieć prawo jazdy odpowiedniej kategorii od co najmniej 3 lat,
 • być niekaranym (sądownie) ze wykroczenie lub przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
 • posiadać orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii,
 • ukończyć kurs dla kandydatów na instruktorów,
 • zdać egzamin przed komisją powołaną przez Wojewodę,
 • uzyskać wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy prowadzonej przez starostę.

Szkolenia unijne dla osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach

posted in: Szkoły (Tags: , ) - Możliwość komentowania Szkolenia unijne dla osób zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach została wyłączona

ueJak powszechnie wiadomo według wielu statystyk unijnych, największą liczbę beneficjentów, którzy skorzystali z możliwości uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, są zazwyczaj pracownicy małych przedsiębiorstw. Otóż tacy właściciele działalności gospodarczych, którzy zatrudniają nie więcej niż dziesięć osób najbardziej zainteresowani są podnoszeniem kwalifikacji własnych pracowników poprzez uczestnictwo z kursach. Tak bardzo popularne w naszym kraju szkolenia zawodowe to również bezpłatna forma pomocy dla  pracodawcy, jak również dla jego pracowników. Otóż sam właściciel firmy musi jednak spełniać pewne kryteria. Na przykład w ciągu całego roku nie może on zwolnić pracowników, nie może również zalegać z należnościami dla Urzędu Skarbowego, jak również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te właśnie profesjonalne w naszych czasach szkolenia unijne to idealny pretekst by bez wkładu pieniężnego, jak również przy dużej partycypacji Unii skorzystać z dobrych, renomowanych szkoleń. Natomiast nie ma ustalonych limitów co do uczestników z danej firmy. Zazwyczaj oznacza to, iż na szkolenia unijne może zgłosić pracodawca wszystkich swoich pracowników. Natomiast tacy kursanci po ukończeniu nauki otrzymują certyfikaty, dyplomy, co wpływa bardzo mobilizująco na ich dalszy w dzisiejszych czasach rozwój zawodowy. Takie właśnie szkolenie zawodowe może być również opłacone przez pracodawcę, który np. zamierza zatrudnić, osobę mającą powyżej 45 lat.

Darmowe szkolenia unijne

posted in: Szkoły (Tags: , ) - Możliwość komentowania Darmowe szkolenia unijne została wyłączona

ueDrogi czytelniku, pamiętaj – nie przegap takiej okazji! Zapraszamy, zapisz się na szkolenia zawodowe, które wydatnie podniosą Twoje kwalifikacje zawodowe ja również sprawią, iż poprawienie swojej pozycji na rynku pracy nie będzie takie trudne. Otóż najbardziej podstawową cechą jaką posiadają nasze szkolenia unijne, jest ich całkowite dofinansowanie poprzez Unię Europejską. Zatem warto jest skorzystać oferty. Otóż z takiego szkolenia bezpłatnego mogą zazwyczaj skorzystać osoby do 26 roku życia oraz te, które w ciągu ostatniego roku kalendarzowego nie były nigdzie zatrudnione na umowę o pracę. Takie szkolenie zawodowe może być również opłacone przez twojego pracodawcę, który zamierza zatrudnić, bądź już też zatrudnił on osobę powyżej 45 roku życia. Popularne w naszym kraju szkolenia zawodowe są zazwyczaj prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców, na co dzień zajmujących się zawodowo daną branżą. Pamiętaj też, że wszystkie w naszych czasach szkolenia unijne obecne są w każdym mieście, a sprawa nagłaśniana jest przez media. Zatem drogi czytelniku, pamiętaj, że takie właśnie bezpłatne szkolenia są szybką drogą do sukcesu! Jak również nie ponosisz kosztów. Natomiast Twoim wkładem jest czas jaki poświęcasz na uczestnictwo w szkoleniu. Otóż bardzo często wzorowe wypełnianie poleceń prowadzącego oraz aktywność na zajęciach może zaowocować dodatkowego listu gratulacyjnego, co warto umieścić w CV.

Szkolenia z zakresu księgowości

posted in: Szkoły (Tags: , ) - Możliwość komentowania Szkolenia z zakresu księgowości została wyłączona

listaDrodzy czytelnicy, oferujemy Państwu profesjonalny jak również bardzo dobry kurs księgowości. Prowadzimy szkolenia zawodowe z zakresu księgowości oraz finansów. Chcemy pochwalić się tym, iż też prowadzimy naukę w kilku grupach w zależności od zaawansowania słuchaczy. Nasze profesjonalne szkolenia odbywają się w bardzo wygodnych, jak również klimatyzowanych salach w centrum miasta. Zazwyczaj po ukończeniu takiego kursu, odbierzecie Państwo jak najbardziej stosowny certyfikat. Zazwyczaj nasz program realizowany jest przy pomocy finansowej, jakim objęte są szkolenia unijne w naszym szeroko rozwiniętym kraju. Nasze szkolenia od wielu lat dofinansowane są z funduszu unijnego, przeznaczonego na szkolenia zawodowe pracowników. Zazwyczaj nasze kursy rozpoczynają się cyklicznie, czyli raz w miesiącu. Otóż warto zaznaczyć, iż każda grupa bardzo często uczestniczy w zajęciach weekendowych. Zaś liczba godzin jest również ściśle ustalana przez wymogi, jak również dyrektywy pod jakie podlegają nasze szkolenia unijne. Warto pamiętać również, iż kursy organizowane przez Unię Europejską, lub te dofinansowane związane są z wysokim wymogiem niemal stu procentowej obecności kursanta na zajęciach. Zaś frekwencja poniżej dziewięćdziesięciu procent może skutkować niestety  z odmową wystawienia certyfikatu dla kursanta. Zatem szkolić się jak najbardziej można, oraz korzystać z takich kursów- a dadzą nam one drogę do przyszłości.