Ośrodek kulturalny

posted in: Szkoły

Dziejom ludzkości towarzyszy nie tylko rozwój gospodarczy opierający się na pozyskiwaniu wciąż nowych technologii ale również rozwój kultury. Każda społeczność bazuje i opiera się na wytworach kultury, z którą się utożsamia. To przede wszystkim rozwój kultury decyduje o poziomie jakie zajmuje wśród całej cywilizacji określona społeczność.  Już od najmłodszych lat zarówno rodzice jak i szkoła wpaja nam jak ogromne znaczenie mają zdobyte dobra kulturalne nie tylko w życiu każdego człowieka ale także społeczności, z którą się utożsamia. W każdym państwie a nawet poszczególnych regionach istnieją miejsca kultury, w których społeczność może bezpośrednio obcować ze sztuką. To nie tylko muzea, teatry, kina, wernisaże, biblioteki czy pomniki przyrody ale również lokalne ośrodki, w których mieszkańcy mają szansę rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Każdy lokalny dom kultury oferuje wiele pasjonujących zajęć, które przyczyniają się do powstawania wszelkiego rodzaju dzieł sztuki. To również miejsce, w którym mniej uzdolnione osoby mogą bezpośrednio obcować z wytworami lokalnej a nawet zamiejscowej sztuki. Organizowane są w nich koncerty znanych zespołów muzycznych a nawet przedstawienia teatralne przyjezdnych lub miejscowych trup aktorskich. Ponadto w domach kultury odbywają się wszelkiego rodzaju uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami, które uczestnikom dostarczają wielu kulturalnych doznań.


This entry was posted on at and is filed under Szkoły. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.