You are currently browsing posts tagged ‘hałas’

Po co mierzymy hałas?

posted in: Szkoły (Tags: , ) - Możliwość komentowania Po co mierzymy hałas? została wyłączona

halasW pogoni za wszechobecnym pieniądzem pracodawcy bardzo często zapominają o bezpieczeństwie i higienie pracy. Od momentu transformacji i przemian gospodarczych w naszym kraju minęło trochę czasu. Świadomość przedsiębiorców, a także pracowników etatowych w kwestii higieny pracy znacznie wzrasta. Jednym z bardziej negatywnych czynników, odczuwalnym w pracy jest poziom hałasu i jego szkodliwość na człowieka. Hałas w przemyśle, nazywamy hałasem przemysłowym, hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, miejscach użyteczności publicznej i terenach wypoczynkowych – hałasem komunalnym, a w środkach komunikacji – hałasem komunikacyjnym. Ujemne oddziaływanie hałasu na organizm człowieka w warunkach narażenia zawodowego można podzielić na dwa rodzaje: wpływ hałasu na narząd słuchu, natomiast reszta to pozasłuchowe działanie hałasu na organizm (w tym na podstawowe układy i narządy oraz zmysły człowieka). Prawidłowy pomiar hałasu pozwala właściwie przeciwdziałać działaniu hałasu. Neutralizacja źródła i przyczyn hałasu to obowiązek pracodawców, mocno kontrolowany przez przepisy. Narażanie pracowników na emisję szkodliwych decybeli może spowodować spadek wydajności i jakości pracy, ba, zdecydowanie odbija się na zdrowiu poszczególnych pracowników. Jednym z elementów przeciwdziałania emisji niepożądanego hałasu jest ekran akustyczny.

Ograniczanie hałasu
Wrażenia słuchowe rejestrowane przez ucho ludzkie to dźwięki. Jeżeli dźwięki które do nas trafiają są dźwiękami niepożądanymi i mają szkodliwy wpływ na zdrowie, potocznie nazywamy hałasem.

Najbardziej powszechnym miernikiem tego zjawiska jest poziomu pomiar hałasu mierzony w decybelach. Wiele różnych dźwięków nakłada się na siebie, miesza, i uderza w nasz organizm co powoduje chorobotwórczy hałas. Na tego typu emisje szczególnie narażeni są mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, autostrad, czy dróg ekspresowych. Jedyną szansą dla mieszkańców tych miejscowości jest ekran akustyczny. Działanie ekranów to nic innego jak pochłanianie szkodliwych emisji dźwiękowych. Zamontowane ekrany dźwiękochłonne zmniejszą intensywność fal dźwiękowych, przyczyniając się do zniwelowania poziomu hałasu, co potwierdzają specjalistyczne badania. Ekrany akustyczne ustawia się wzdłuż zagrożonego hałasem odcinka drogi, tak szczelnie jak to możliwe.

Drogowe ekrany akustyczne wykonuje się głównie z przezroczystych albo półprzezroczystych płyt szklanych i szkła akrylowego. Częstym materiałem odbijającym dźwięk jest również tak popularny materiał jak beton, drewno, różne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu.