Pedagogika XXI wieku

posted in: Szkoły

pedagoNeuropedagogika – słowo, które stanowi temat tego artykułu, jest z pewnością obce dla większości z nas. Neuropedagogika, zwana też inaczej pedagogiką dwudziestego pierwszego wieku, opiera się przede wszystkim na naszej wiedzy na temat budowy i funkcji ludzkiego mózgu. Jego dokładne poznanie jest bowiem drogą do pełniejszego jego wykorzystywania, co ma wyjątkowy wpływ na nasze zdolności do przyswajania sobie wiedzy oraz nowych umiejętności, co tradycyjnie zwykliśmy nazywać procesem nauki. Dzięki poznaniu rzeczywistych mechanizmów, które kontrolują pracę naszego mózgu, jesteśmy w stanie opracowywać metody zdecydowanie przyspieszające naszą naukę, a także zwiększające nasze możliwości, które potencjalnie są znacznie większe, niż obecnie jesteśmy w stanie wykorzystywać.

Typowym przykładem tego rodzaju umiejętności, które wymagają intensywnego treningu, ale przynoszą wyjątkowo przydatne rezultaty, ułatwiające proces nauki i zwiększające nasze możliwości, jest umiejętność szybkiego czytania. Dzięki specjalnym technikom wykorzystywanym przez osoby, które opanowały tę umiejętność, są one w stanie nie tylko czytać znacznie szybciej, niż inni, ale również zdecydowanie więcej zapamiętywać z przeczytanej lektury, bez konieczności wracania się w tekście do poprzednich fragmentów. Niektórzy są w stanie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki dzięki wykorzystywaniu techniki czytania fotograficznego, jednak jej opanowanie jest bardzo trudne.

Techniki neuropedagogiczne stosowane są również przy relaksacji. Coraz częściej neuropedagogika wspomagana jest specjalnymi urządzeniami – powstała już cały przemysł związany z tego rodzaju urządzeniami opartymi na neurotechnologii. Często są one stosowane między innymi przez sportowców, którzy uczą się panować nad swoją psychiką podczas stresu związanego z rywalizacją i maksymalnym wysiłkiem, co pozwala im na większą koncentrację i osiąganie lepszych wyników. W przyszłości neuropedagogika może stać się jedną z najważniejszych podstaw naszego systemu nauczania.

Przeczytaj też więcej o interdyscyplinarnych dziedzinach wiedzy.


This entry was posted on at and is filed under Szkoły. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.