Misja kulturalna ośrodków szkolnych

posted in: Szkoły

imprezaKażda szkoła oprócz zagwarantowaniu najmłodszemu pokoleniu dostępu oraz pomocy w nauce jest obarczona dodatkową  misją jaką jest pieczołowite krzewienie kultury. Encyklopedyczne pojęcie kultury określa wszystkie wytwory ludzkiej działalności, której wynikiem jest odpowiedni rozwój każdego społeczeństwa. Rozwój kultury to nie tylko bezpośrednie obcowanie z przejawami sztuki ale również jej współtworzenie i ciągła inspiracja do pobudzania swoich wrodzonych zdolności. Szkoła zarówno na poziomie podstawowym, gimnazjalnym jak i również licealnym w każdym roku szkolnym organizuje młodzieży wycieczki, podczas których uczniowie mogą poznawać najważniejsze miejsca kultury lokalnej, regionalnej a nawet państwowej.

Idealnym sposobem na zachęcanie już najmłodszych dzieci do bezpośredniego obcowania z kulturą jest organizowanie wszelkiego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, których uczestnicy mają szansę rozwijać swoje zdolności artystyczne. Każda sztuka teatralna wystawiana przez szkolny teatrzyk nie tylko pozwala szlifować umiejętności młodych aktorów, będących w tym przypadku artystami tworzącymi dzieło sztuki ale ponadto daje szansę bezpośredniego obcowania ze sztuką zaproszonych na spektakl gości. Podobne zadanie spełnia organizowanie okolicznościowych akademii a nawet konkursów czy szklonych zawodów.

Szczególnie okres wakacyjny to  dodatkowe wydarzenia jak festiwale, eventy w miejscowościach letniskowych czy imprezy masowe. Zwiększają one się możliwości znalezienia zatrudnienia przy organizacji takiej imprezy i zdobycia ciekawego doświadczenia dzięki pracy sezonowej.

Czy interesuje Cię praca sezonowa w Anglii ?


This entry was posted on at and is filed under Szkoły (Tags: ). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.