Kultura w Internecie

posted in: Szkoły

Wielu przeciwników czasu spędzania przed monitorem komputera alarmuje, że zapominamy o tak ważnych wartościach jak szerzenie kultury i współuczestniczenie w jej tworzeniu. Rozwój kultury nie ogranicza się jedynie do bezpośredniego obcowania z namacalnymi wytworami, jakie oferuje każdej określonej społeczności sztuka a miejsca kultury to nie tylko teatry czy muzea. Społeczność użytkowników globalnej sieci internetowej każdego dnia przeglądając setki jak nie tysiące witryn na bieżąco obcuje z przejawami szerokiej pod pojęciem encyklopedycznym kultury, a nawet staje się jej twórcą. Czyż nie można  nazwać artystą, który tworzy dzieło sztuki, blogera tworzącego  na łamach swojej witryny internetowej niecodzienną autobiografię lub dziennik, czytany przez setki użytkowników sieci? Wszelkiego rodzaju portale społecznościowe to również miejsce spotkań kulturalnych internautów, na stronach których mają szansę wyrażać swoje opinie, recenzują a nawet zachęcają swoimi spostrzeżeniami do wzięcia czynnego udziału w toczącej się dyskusji w różnych dziedzinach kulturalnych. Internet stał się największą bazą danych nie tylko na temat bieżących wydarzeń mających charakter kulturalny ale również  informacji o muzealnych wartościach, do których ma dostęp każdy użytkownik sieci w każdym najdogodniejszym momencie.


This entry was posted on at and is filed under Szkoły. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.