Rozwój kulturalny pracowników

posted in: Szkoły

Każdy prężnie działający zakład pracy dba nie tylko o ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowych swojej załogi ale również stara się ją zintegrować i umożliwiać ciągły rozwój kulturalny. Większe firmy, które zatrudniają powyżej dwudziestu pracowników korzystają z gromadzonego odpisu na fundusz socjalny i choć częściowo finansują organizowane wyjazdy i wydarzenia kulturalne. Oprócz spotkań czy imprez integralnych traktowanych przez pracowników jako doskonała rozrywka polecają im zakładowe wycieczki, podczas których zwiedzane są miejsca kultury i ciekawostki przyrodnicze. Większość tego rodzaju wyjazdów łączy się również z możliwością uczestniczenia w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych a nawet największych wydarzeniach kulturalnych. Sztuka pod każdą postacią wpływa na dalszy rozwój każdego człowieka a tym samych pobudza członków zakładowej społeczności do wartkich dyskusji, recenzji a nawet wyciągania indywidualnych wniosków z jej przekazu.

Z tej formy wyjazdów korzystają zazwyczaj firmy zlokalizowany w niewielkich aglomeracjach, w których ograniczony jest dostęp do wytworów sztuki i bezpośredniego z nią obcowania. Udział w spektaklu teatralnym czy obejrzenie baletu dzięki wsparciu zakładowego funduszu socjalnego to dla wielu pracowników wyjątkowa i niepowtarzalna szansa na indywidualny rozwój kulturalny.

Ograniczenia zasobów oraz rosnące ceny surowców i oczekiwania nabywców, pracowników i konsumentów, ryzyko poważnych przerw w ciągłości prowadzenia działalności… Lista czynników wywierających presję na korporację wydłuża się każdego roku.

Warto pamiętać również o RP firmy, wtedy SaraStudio dostarczy zdjęcia produktowe stanowiące najlepszą rekomendację.


This entry was posted on at and is filed under Szkoły. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.